Metsel termen

Gemetselde fundering

Een fundering gemaakt met stenen. Deze stenen zijn aan elkaar gemetseld.

Gevelreinigen

Buitenmuur schoonmaken. Doorgaans gebeurd dit door middel van stralen, stoomreinigen of met water onder hoge druk.

Sierwerk

Stenen in een bepaald verband gemetseld zodat dit een sierlijke uitstraling krijgt.

Metselprofiel

Een loodrecht opgestelde stijl bij de hoek of beëindiging van een op te metselen muur. Voor de bevestiging aan de onderzijde worden er klampen tegen de onderliggende muur of op de vloer bevestigd, waarop, op de gewenste plaats, het profiel “gesteld” kan worden.

Buitenhoek troffel

Wordt gebruikt om specie bij een uitwendige scherp af te snijden. Het resultaat is een mooie 90 graden hoek.

Metselkoord

Een dun touw dat tussen verschillende metselprofielen wordt geplaatst. Het metselkoord dient als hulpmiddel om horizontaal gezien recht te kunnen metselen.

Voegbedrijf

Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in voegen.

Gevelanker

Is bij oudere gebouwen  gemaakt van steen gebruikt om de verdieping balklaag aan de gevel te bevestigen.

Gevelherstel

De buitenmuur in de oude gezonde staat brengen.

Gladde voeg

Manier van afwerken van de specie die tussen de stenen gebruikt is. In dit geval worden de specie en de stenen tot 1 egaal oppervlakte afgewerkt.

Schoorsteensteun

Een ijzeren steun in de muur waar de schoorsteen op rust.

Cementspuit

Gereedschap om specie machinaal aan te brengen op des gewenste plek.

Schoorsteen reparatie

Het in goede staat terugbrengen van een schoorsteen.

Laagverdeling

Een laag is de dikte van een steen plus de dikte van de voeg. Afhankelijk van de dikte wordt is dit de laagverdeling.

Muuranker

Is bij oudere gebouwen  gemaakt van steen gebruikt om de verdieping balklaag aan de buitenmuur te bevestigen.

Voegen uithakken

Een techniek om het specie tussen stenen te verwijderen. Dit kan zowel machinaal als handmatig gedaan worden.

Voeglijm

Wordt gebruikt om de voeg mooi af te werken.

Poreuze voeg

Meestal een oude voeg die te droog is en scheuren kan gaan vertonen.

Dilatatievoeg

Een dilatatievoeg is een voeg die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.

Metseltrap

Een brede doch relatief lage trap die wordt gebruikt door metselaars.

Schoorsteen metselen

Het in oude gezonde staat terug brengen van een schoorsteen.

Gevelrenovatie

Het in de oude gezonde staat terug brengen van een buitenmuur.

Metselbedrijf

Een onderneming die zich specialiseert in metselen.

Gevelreiniger

Een gevelreiniger is iemand die gespecialiseerd is in het reinigen van buitenmuren en gevels.

Gevelisolatie plaatsen

Gevelisolatie zorgt ervoor dat uw woning energiezuinig wordt.

Spouwmuurisolatie

Ook bij spouwmuurisolatie zult u uw woning verduurzamen.

Gevelbekleding

Gevelbekleding is een zeer goed alternatief om je gevel goedkoop op te laten knappen.

Metsel-Gigant
Metsel-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!